Skip to content

Individuele begeleiding ouderen

Structurele ondersteuning op maat

Individuele begeleiding ouderen

Wat is individuele begeleiding?

Individuele begeleiding betekent ondersteuning in het het bevorderen van de zelfredzaamheid en het behouden van de regiefunctie zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt wonen en functioneren. Bijvoorbeeld hulp bij een zinvolle dagbesteding, het bieden van structuur, ondersteuning bij maaltijden. De individuele begeleiding die Fleur de Dag biedt is altijd op maat. Dit betekent dat het voor iedereen anders is omdat wij altijd ingaan op de wensen en behoeften van de cliënt. Uiteraard krijgt u van Fleur de Dag tips en adviezen.

U kunt begeleiding aanvragen voor:

  • het structureren van de dag/zinvolle dagbesteding
  • het plannen, stimuleren en ondernemen van activiteiten
  • het regelen van dagelijkse zaken (hulp bij administratie, agenda, post)
  • mantelzorgondersteuning
  • ondersteuning bij de sociaal emotionele problematiek
  • het begeleiden en acceptatie van achteruitgang bij dementie
  • ondersteunen bij zelfzorg (schone kleding, ziet er verzorgd uit en komt afspraken met zorgprofessionals na)

Aan wie kunnen wij begeleiding bieden?

Fleur de Dag is er voor iedereen met of zonder lichamelijke beperking. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen met o.a. vormen van dementie (ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie), ziekte van Parkinson, depressie en eenzaamheid.

Heeft u begeleiding nodig?

Fleur de Dag biedt begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Voor de WMO kunt u zich aanmelden bij het zorgloket van uw gemeente. Vanuit de WMO wordt samen met u en/of uw mantelzorger(s) onderzocht welke ondersteuning u nodig heeft. Vervolgens wordt bekeken wie die ondersteuning kan bieden.

U kunt uw voorkeur aangeven voor Fleur de Dag in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en in de Bollenstreek: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Als u een indicatie heeft vanuit de WLZ en u wenst individuele begeleiding, dan kunnen wij de mogelijkheden van het aanvragen van een PGB (Persoons Gebonden Budget) met u bespreken.

Kwaliteit van Leven!

“door de ondersteuning die jullie bieden, kan mijn 94-jarige liefste moeder in haar eigen huis blijven wonen”

Back To Top