Skip to content

Werkwijze & Tarieven

Stap 1

Kennismakingsgesprek

Heeft u interesse in de dienstverlening van Fleur de Dag, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. In dit gesprek leggen wij uit wie wij zijn en hoe wij werken. Ook willen wij weten wie u bent, wat uw wensen zijn en wat u belangrijk vindt.

Stap 2

Afspraken

Op basis van de gemaakte afspraken wordt door Fleur de Dag een Fleurmaatje (medewerker) geselecteerd waarvan wij denken dat hij of zij goed bij u past. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met het Fleurmaatje en maken wij afspraken over frequentie en tijden. Deze afspraken zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Stap 3

Kostenoverzicht

Transparantie is voor Fleur de Dag heel belangrijk. Elke maand krijgt u van ons een gespecificeerde factuur. In de specificatie staat precies wanneer en op welke tijden u van onze dienstverlening gebruik gemaakt heeft.

Stap 4

Tarieven

Onze tarieven voor gezelschap op maat zijn regulier € 28,50 en in het weekend en op feestdagen € 30,00 per uur. Indien u een indicatie heeft voor individuele begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) of via een PGB (Persoons Gebonden Budget) dan gelden er andere tarieven.

Indien u gebruik maakt van mantelzorgondersteuning, dan gelden er per gemeente andere afspraken. Voor bovenstaande geldt dat reiskosten, kosten voor parkeren, uitjes, entreekaarten en consumpties apart aan u worden doorberekend.

Voorwaarden Fleur de Dag

Fleur de Dag heeft voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden en een Gedragscode opgesteld. Alle medewerkers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een aansprakelijkheidsverzekering. Fleur de Dag heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar medewerkers.

Klachtenregeling

Hoewel iedereen die bij Fleur de Dag werkt slechts één doel voor ogen heeft: cliënten op respectvolle wijze begeleiding of gezelschap op maat bieden kan het voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent en dat u een klacht wilt indienen. Het klachtenformulier kunt u bij ons opvragen. Daarnaast hebben wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon aangesteld.

Kwaliteit van Leven!

“Dank voor jullie tijd, aandacht en inzet”

Back To Top