Skip to content

Hoe vanzelfsprekend is mantelzorg?

Niet altijd vanzelfsprekend

Ellen Devilee is medeoprichter van Fleur de Dag, een organisatie die ouderen begeleiding en gezelschap op maat biedt. Uit ervaring weten wij dat mantelzorg niet altijd vanzelfspre­kend is. Sommige ouderen hebben geen partner en weinig of geen familie. Soms wonen familieleden te ver weg om regelmatig mantelzorg te verlenen. Het komt ook voor dat mantelzorgers zelf al veel op hun bordje hebben en overbelast dreigen te raken. Dan komen wij in beeld. Wij zetten betaalde, ervaren krachten in om mantelzorgers te vervangen ofte ondersteunen. Samen met de oudere ondernemen wij activiteiten in en om het huis of gaan wij eropuit. Vaak werken we zij aan zij met andere mantelzorgers en beroepskrachten.

Lees hier artikel in de Zorg en Zekerheid GeZZond

Back To Top